Hatha Vinyasa 200 Hours Teacher Training by Yoga & Me

Home > Hatha Vinyasa 200 Hours Teacher Training by Yoga & Me

คอร์สเรียนเป็นครูโยคะ (หฐ วินยาสะ) 200 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่จัดอบรม
14 กันยายน-15ธันวาคม 2562
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.
ที่ Yoga & Me สาขา The Walk เกษตร-นวมินทร์

หัวหน้าผู้สอน และดูแลตลอดหลักสูตร

พรทิพย์ ปลิวอิสสระ (ครูติ๊ก)
ครูติ๊กฝึกโยคะมา 15 ปี สำเร็จหลักสูตร Teacher Training รุ่นแรกของ It’s Yoga ที่สอนโดย Larry Scultz และ Marie Hajjar (Founder owner It’s Yoga) ปี 2010
มีประสบการณ์ Assistant Teacher ในหลักสูตร Teacher Training It’s yoga ที่สอนโดย Pablo Alvarez และ Lyn Xu ปี 2011
มีประสบการณ์ในการเป็นครูโยคะมากว่า 12 ปี
ปัจจุบันเป็นหัวหน้าครูสอนโยคะที่ Yoga & Me
ศุภกร เตโชวัชรวิธ (ครูเบิร์ด)
ครูเบิร์ดฝึกโยคะมา 9 ปี สำเร็จหลักสูตร Ashtanga Vinyasa Teacher Training 200 Hours จาก It’s Yoga ที่สอนโดย Pablo Alvarez ปี 2011
สำเร็จหลักสูตร Teacher Training ของ Anusara Yoga 100 Hours อบรมหลักสูตร Kru Aoy Jittra ปี 2016
สำเร็จหลักสูตร Teacher Training ของ anada Yoveda Shala Hatha Vinyasa 200 Hours อบรมหลักสูตร Kru Anup Gupta ปี 2018
ประสบการณ์เป้นครูสอนโยคะ 8 ปี ปัจจุบันสอนโยคะที่ Yoga & Me

Co Teacher

พงศ์พิพัฒน์ เกียรติประพิณ (ครูเอก)
“ครูเอก โยคะ” ครูสอนโยคะมืออาชีพ และเป็นผู้ก่อตั้ง Yoga & Me
มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร Yoga & Me
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนโยคะให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่าน จนได้รับฉายา “เจ้าชายแห่งวงการโยคะ”
ยุทธนา พลเจริญ (ครูจิมมี่)
“ครูจิมมี่” มีประสบการณ์ในการสอนโยคะยาวนานมากกว่า 15 ปี
เป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นครูฝึกโยคะระดับนานาชาติกับ Yoga Alliance (YA.) USA. ในระบบ (E-RYT) และ International Yoga Federation (IYF.) Uruguay ในระบบ (IRYT) สององค์กรโยคะที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ปัจจุบันครูจิมมี่ สอนโยคะ และเป็นหนึ่งในผู้บริหารของ Yoga & Me
แพทย์หญิงฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ (หมอเดือน)
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมอกายภาพบำบัด ที่เฉพาะทางในเรื่อง Biomechanics ชีวกลศาสตร์การกีฬา และหมอเดือนได้ฝึกโยคะเป็นเวลาหลายปี มีความเข้าใจในศาสตร์ของโยคะควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน
ในหลักสูตรนี้ หมอเดือนสอน Anatomy และเราได้จัดการเรียนเรื่องกายภาพถึง 4 เต็ม เพื่อความละเอียด และผู้ฝึกสามารถนำไปรับใช้ได้ในอนาคต คุณหมอจะสอนตั้งแต่ความเข้าใจในร่ากายไปจนถึงการเชื่อมโยงหลักกายภาพควบคู่กับอาสนะของโยคะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายมากที่สุด
รศ. ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง (ครูจูน)
เจ้าของเพจ Kata : A small story-telling space
ครูสอนปรัชญาโยคะที่ทำให้เป็นเรื่องสนุก น่าสนใจ
ครูจูนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรัชญา และทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ทำให้เพจ Kata : a small story-telling space มีผู้ติดตามครูจูนเป็นจำนวนมาก
ผศ. ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว (ครูเก้า)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ครูเก้าสอนภาษาสันสกฤต ที่มีความเชื่อมโยงกับอาสนะของโยคะ พร้อมเทคนิคที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาสันสกฤตได้ง่ายขึ้น
สุภาพรรณ ผลากรกุล (ครูก้อย)
Voice Trainer
ครูก้อย Voice Trainer ของหลักสูตรนี้
ครูก้อยมีประสบการณ์ในการเทรนด์ศิลปินมมากมาย เช่น เบลล่า ลิซ่า BlackPink
ครูก้อย จาก Academy Fantasia เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เสียง โดยในหลักสูตรเรียนครูโยคะครั้งนี้ ครูก้อยจะเป็นผู้สอนการใช้เสียงที่ถูกต้อง เพื่อให้ครูโยคะที่จบหลักสูตรออกไปได้ใช้เสียงในการควบคุมการสอนอย่างมีมีประสิทธิภาพ

ตารางประจำวัน

11.00-13.00 น.   Daily Practice ฝึกโยคะประจำวัน โดยในบางวันจะมีการปรับรูปแบบการฝึก เพื่อให้ผู้ฝึกได้รู้จักโยคะในหลากหลายแบบ
13.15-15.00 น.   เรียนเรื่องทฤษฎีประจำสัปดาห์นั้นๆ
15.00-16.00 น.   พัก
16.00-18.00 น.   เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกสอน ซักถามเนื้อหาเพิ่มเติม

ในหลักสูตรเรียนอะไรบ้าง

 • อาสนะขั้นพื้นฐาน วิธีการเข้าท่า ประโยชน์ของท่า
 • หลักกายภาพกับแต่ละอาสนะ
 • กายวิภาคศาสตร์ และพื้นฐานอวัยวะต่างๆของร่างกาย การทำงานในทุกอวัยวะของร่างกายที่สัมพันธ์กับโยคะ
 • การหายใจกับโยคะ (Biomechanics)
 • จุดมอง (Dishti)
 • พันธะ (Bandha)
 • ภาษาสันสกฤตขั้นพื้นฐานที่จำเป็นกับโยคะ เรียนรู้การออกเสียงสันสกฤต และความหมาย
 • การเรียงลำดับอาสนะ การร้อยเรียงชุดท่าให้ถูกหลักการ รวมถึงการคลายท่า
 • การจัด ปรับท่าโยคะให้กับนักเรียน
 • ปรัชญาโยคะเบื้องต้น ปตัญชลีเบื้องต้น
 • ศิลปะการใช้เสียง การใช้เสียงที่ถูกต้องในการสอน
 • บุคลิกภาพในการเป็นครู วิธีการยืน การเดิน
 • การจัดการธุรกิจกับโยคะ
และเมื่อผ่านการทดสอบในตอนท้ายของการฝึก ทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร Hatha Vinysa 200 ชั่วโมง จากสถาบัน Yoga Alliance และ Yoga & Me
ค่าอบรม
 • ค่าสมัคร 95,000 บาท Early Bird 89,000 บาท (ชำระก่อน 15 สิงหาคม) รับจำนวนจำกัด
 • พิเศษ ชำระ 5,000 บาทภายในวัน Open House รับเบาะรองสำหรับฝึกโยคะฟรี
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต (ไม่มีชาร์จเพิ่ม)
 • ชำระแบบโอนเข้าบัญชี : บัะญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท โยคะมีทู จำกัด เลขที่ 0663504074
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมครูโยคะ
 • เมื่อผู้ฝึกจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร 200 ชั่วโมงจาก Yoga Alliance สถาบันหลักสูตรดยคะระดับโลก สามารถใช้ใบประกาศนียบัตรยืนยันการสอนโยคะได้
 • ระหว่างอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมฝึกโยคะที่สตูดิโอ Yoga & Me ทั้ง 7 สตูดิโอ จำนวน 30 คลาสฟรี
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับสื่อประกอบการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Yoga & Me 02-0019578