Kru Ake

Home > Kru Ake

 

 

 

 

ครูเอก

วิชาที่สอน : โยคะ

ประสบการณ์ : ครูเอกมีประสบการณ์ในการสอนโยคะมากว่า 15 ปี ปัจจุบันเป็นทั้งครูโยคะ และผู้บริหาร Yoga & Me ครูเอกได้รับความไว้วางใจให้สอนโยคะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงจนได้รับฉายา “เจ้าชายแห่งวงการโยคะ”

IG : akeyoga