Promotion

Home > Promotions

โปรโมชั่น

Hot Deal Yoga + Rhythm & Burn 1 Month
โปรโมชั่นพิเศษ คอร์สฝึกโยคะ และคลาสเต้น 1 เดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) คอร์สโยคะ และคลาสเต้น 1 เดือน ราคา 3,600 บาท คอร์สนี้สำหรับเข้าคลาสโยคะ สามารถเข้าคลาสโยคะ, Rhythm & Burn, Zumba, Cover Dance, K Pop Fitness, Total Fit, Max Burm คอร์สนี้ฝึกได้ 1 สาขา แพ็คเกจต้องมาเปิดใช้ภายใน 31 ส.ค. 62 โปรโมชั่นถึงวันที่ 31 ส.ค. 62  
Hot Deal Yoga 1 Month
โปรโมชั่นพิเศษ คอร์สฝึกโยคะ 1 เดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) คอร์สโยคะ 1 เดือน ราคา 2,600 บาท คอร์สนี้สำหรับเข้าคลาสโยคะ คอร์สนี้ฝึกได้ 1 สาขา แพ็คเกจต้องมาเปิดใช้ภายใน 31 ส.ค. 62 โปรโมชั่นถึงวันที่ 31 ส.ค. 62        
August Promotion
August Promotion คอร์สโยคะรายครั้ง แบบฝึกสาขาเดียว และฝึกได้ทุกสาขา คอร์ส Freedom สามารถเข้าคลาสโยคะ, Rhythm & Burn, Barre และPilates mat แบบฝึกได้สาขาเดียว และฝึกได้ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดได้ที่ Yoga & Me สาขา The Walk เกษตร-นวมินทร์ 02-0019577-8 สาขา The Walk ราชพฤกษ์ 02-4898978-9 สาขา อารีย์ (ตึกไอบีเอ็ม) 096-7078118 สาขา Bon Marche 02-5911015 สาขา Zpell
August V2Max Promotion
August Promotion คอร์ส V2Max รายครั้ง คอร์ส V2Max 15 ครั้ง ภายใน 3 เดือน 9,900 บาท คอร์ส V2Max 50 ครั้ง ภายใน 9 เดือน 29,000 บาท  สอบถามรายละเอียดได้ที่ Yoga & Me สาขา The Walk เกษตร-นวมินทร์ 02-001-9577-8