RHYTHM & BURN

Home > Classes > RHYTHM & BURN

Flexi Fly

เป็นคลาสสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึก Fly Firts Class จำนวน 10 คลาสขึ้นไป เน้นการฝึกเทคนิคต่างๆ เพื่อความเข้าใจ และนำไปใช้ฝึก รวมถึงฝึกความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มขึ้น ด้วยเทคนิคที่หลากหลายของการฝึก Fly

Rhythm & Burn

เป็นคลาสการเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมเสียงเพลงจังหวะดนตรีจะปลุกเร้าให้หนุ่มสาวอยากขยับร่างกายมากขึ้น ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อก็ได้ออกแรงอย่างถูกหลัก โดยการผสมผสานการออกกำลังกายแบบ ‘Weight Training’ เข้าไปในท่าฝึก คุณจะได้เผาผลาญพลังงานกว่า 600 แคลอรีในหนึ่งคลาส พร้อมกับที่กล้ามเนื้อค่อยๆ ฟิตและเฟิร์มขึ้นจนต้องปลื้ม และที่เด็ดสุดคือความเซอร์ไพรส์จากธีมที่แตกต่างของครูผู้สอนในแต่ละคลาส เรียกว่าสนุกสุดๆ แต่มีประโยชน์เพียงแค่มีรองเท้าผ้าใบกับชุดออกกำลังกายที่ลงตัว

Zumba Dance

การเต้นซุมบ้าเป็นวิธีออกกำลังกายแบบแอโรบิกสไตล์ละติน ที่ผสมผสานท่าเต้นตามสไตล์ละติน-อเมริกา ระบำหน้าท้อง แอโรบิก และฮิปฮอปเข้าด้วยกัน มีจุดเด่นที่ความสนุกสนานในการออกกำลังกาย และเสียงเพลงละตินในจังหวะที่เร้าใจ

Salsation

รูปแบบการออกกำลังกายที่เน้นความสนุก ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายครบทุกส่วน ในรูปแบบ Functional Training ผสมผสานกับบทเพลงที่สนุกสนาน เร้าใจ สร้างความตื่นเต้นแบบ Musicality เหมาะกับผู้ฝึกทุกระดับ

Fly First Class

คลาสสำหรับผู้เริ่มต้น สอนเทคนิคพื้นฐานของการฝึก Fly เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการขึ้นผ้า ทั้งในการ Inversion, hiphang, การดึงตัว และท่า footlock พื้นฐานรวมถึงการฝึกแกนกลางของร่างกาย โดยแบ่งคลาสพื้นฐานเป็น 2 สไตล์ คือ 1. First Class (Abs) เป็นการสอนกลุ่มท่าพื้นฐานที่เน้นในการสร้างความแข็งแรงให้แกนกลางของร่างกาย เพื่อสร้างพื้นฐานให้สามารถฝึกในคลาสต่อไปได้ง่ายขึ้น 2. First Class (Standing) เป็นการสอนกลุ่มท่าพื้นฐาน โดยเน้นท่าที่ยืนบนผ้า และการดึงตัวพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการอยู่บนผ้ากลางอากาศ

Fly First Flow

คลาส Fly สำหรับผู้ที่เคยผ่านคลาสพื้นฐานมา 3 คลาส ในคลาสนี้สอนเทคนิคท่าพื้นฐานเพิ่มเติม และนำท่าฝึกมาเล่นแบบต่อเนื่อง โดยในครึ่งชั่วโมงหลังจะเปิดเพลงเบาๆประกอบคลาส สอนท่าต่อเนื่องประกอบเพลงเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับท่าฝึกที่ใช้เทคนิคมากขึ้น

Rhythm Fly

เป็นคลาสสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึก Fly Firts Class จำนวน 10 คลาสขึ้นไป เป็นการนำเทคนิคท่าที่ได้จากคลาส Flexi Fly มาร้อยเรียง และฝึกอย่างต่อเนื่อง ประกอบเพลง