PILATES

Home > Classes > PILATES

Pilates Mat (สำหรับผู้เริ่มต้น)

เป็นการฝึกท่าPilates บนเสื่อโยคะ โดยมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ่ชวยในการทำท่าฝึก เช่น ลูกบอลเล็ก, Flex band หรือ Fitness Circle ที่ช่วยให้ผู้ฝึกใช้กล้ามเนื้อในการทำท่าฝึกต่างๆได้ถูกต้อง เวิร์คเอาท์ที่มัดกล้ามเนื้อมัดเล็ก เน้นการจัดเรียงร่างกาย และท่วงท่าที่ถูกต้องมากกว่าการทำจำนวนหลายๆครั้ง

Pilates Ball

เป็นคลาสการฝึกพิลาทิสร่วมกับลูกบอลออกกำลังกายขนาดใหญ่ คุณจะได้เห็นว่าลูกบอลออกกำลังกายที่คุ้นตามานาน เมื่อผสมผสานเข้ากับการฝึกพิลาทิสนั้นมอบผลลัพธ์ที่อาจต้องร้องว้าว เนื่องจากระหว่างที่ฝึก คุณจะต้องควบคุมลูกบอลในท่าฝึก ท่าเหล่านี้ช่วยได้ให้บริหารกล้ามเนื้อท้องส่วนลึก (Deep Core Muscle) มากขึ้น ผลที่ตามมาคือ กล้ามเนื้อที่กระชับขึ้นจากภายใน ซึ่งสวยงามกว่าการออกกำลังกายประเภทอื่นPilates Ball เหมาะสำหรับผู้ฝึกที่ผ่าน Pilates Mat มาอย่างน้อย 5 ครั้ง ซึ่งเข้าใจหลักพื้นฐานของพิลาทิสจนสามารถฝึกในคลาส Pilates Ball ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย อย่ารอช้า Pilates Ball รอให้คุณมาพบความท้าทาย

PILATES ROCK & ROLLER

คลาส Pilates Rock & Roller คลาสใหม่ที่ใช้อุปกรณ์ Foam Roller ตลอด 60 นาที กับท่าฝึกที่สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดลึก ในคลาสประกอบด้วยท่าใหม่ ที่ท้าทาย สนุก และแตกต่างจากการฝึกกับอุปกรณ์อื่น รวมทั้งท่าฝึกที่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ใหม่ ที่ท้าทายผู้ฝึกมากยิ่งขึ้น (เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าPilates Mat 1-2 ครั้งขึ้นไป)

PILATES WITH BAND

การฝึกพีลาทีสโดยใช้ Flex Band ที่เป็นตัวช่วยในการทำท่าฝึก ทำให้ผู้ฝึกทำท่าฝึกได้ถูกต้อง ใช้กล้ามเนื้อในการเวิร์คเอ้าท์ถูกจุด ทำให้เห็นผลในการฝึกเร็ว ทั้งนี้ Flex Band ยังสามารถเพิ่มความท้าทายของท่าฝึก โดยสามารถปรับระดับความท้าทายตามร่างกายของผู้ฝึกได้ด้วย

Pilates Equipment

คลาสที่ฝึก Pilates โดยใช้อุปกรณ์ อย่าง Pilates Circle, Flex Band, Foam Roller, ลูกบอลเล็ก และลูกบอลใหญ่ โดยอุปกรณ์ในการฝึกนี้ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจ และโฟกัสกล้ามเนื้อได้ถูกจุด