Give us a call: +66 02-102-2975-6
www.facebook.com/yogaandme

Get in Shape with Gyrotonic


better concentration, improved flexibility, more strength

Yoga & Me makes it easier for you..


การผ่อนคลาย การฝึกที่เข้มข้นกว่า ความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น ความแข็งแรงมากขึ้น การหายใจที่ดีขึ้น .....

ศาสตร์แห่งการออกกำลังกายเทรนด์ใหม่


better breathing, and much more...

รูปร่างกระชับ เข้ารูปสวยงามภายในการฝึก 7 ครั้ง


คลาสเรียนรูปแบบใหม่ ที่สนุกขึ้น ออกแบบมาเป็นพิเศษ ท้าทายในการใช้พลังงานที่ยอดเยี่ยม ของจิตใจและร่างกายกับการฝึกที่นี่


August Yoga Class Promotion


Yoga Couple 100 Classes (Valid 8 Months)

More